Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Struktury paměti / k výstavě Nová díla ve sbírkách GHMP

Zdeněk Sýkora, Linie č. 39, 1986, akryl na plátně, 150×150 cm

termín
3. 3. 2018(13:00–18:00)

Městská knihovna, 2. patro

termín
3. 3. 2018
13:00–18:00

Městská knihovna, 2. patro

vstupné
5 Kč děti do 10 let
20 Kč děti, dospělí, senioři

 

kontakt
Mgr. Lucie Haškovcová
(odborný pracovník pro edukační činnost, galerijní pedagog)
+420 606 612 987, +420 608 216 418
lucie.haskovcova@ghmp.cz > 

 

 

praktické info >
 

Sobotní výtvarný workshop: Struktury paměti k výstavě Nová díla ve sbírkách GHMP

 

Vzhledem k pestré přehlídce mnoha stylů a přístupů jednotlivých autorů si v rámci výtvarných workshopů postupně vyzkoušíme nejrůznější techniky a metody z více oblastí od klasické kresby, malby a fotografie přes nová média až k prostorové, konceptuální a intermediální tvorbě. Zabývat se budeme tématy jako paměť, identita, společnost, komunikace, mytologie místa a krajiny. Jednotlivá díla sbírky, nabízející široké spektrum výrazových forem od obrazů, objektů, instalací a videokoláží, poskytnou inspiraci pro další výtvarnou reflexi. Budeme se zabývat fenoménem prostoru.

Díla Ivana Kafky a Huga Demartini se stanou příkladem citlivé výtvarné intervence na zvoleném místě. Fragmenty paměti zaznamenané formou počítačových koláží, souborů fotografií a videoinstalací budou aktivovat návštěvníky k prozkoumání vlastních vzpomínek a prožitků. Svou osobní výpověď pak zachytí pomocí koláží, kombinovaných s výrazovými prostředky linie, barvy a písma. Díla Jakuba Nepraše a Adama Vačkáře otevřou tvůrčí pole, na kterém se prolnou technické projevy civilizace s organickými prvky přírody. Kombinací přírodnin a umělého materiálu vzniknou drobné objekty a plošná díla. Soubory výtvarných etud se budou vztahovat k dílům Květy Pacovské, Zdeňka Sýkory, Milana Grygara a dalších autorů prezentovaných tímto výstavním projektem.