Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop s Janem Kováříkem: Amorfní struktury / k výstavě Jan Kovářík: Colorbond

Jan Kovářík: Colorbond, Zámek Troja 2020

termín
4. 7. 2020(13:00–18:00)

Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii

termín
4. 7. 2020
13:00–18:00

Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová

 

 

praktické info > 
Objekt má bezbariérový přístup.

 

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Jan Kovářík: Colorbond

 

Během výtvarných reakcí na tvorbu Jana Kováříka se budeme inspirovat amorfním výrazem a biomorfním tvaroslovím autorových sochařských prací. Po jeho vzoru využijeme kromě klasických i moderní syntetické materiály. Teplem změkčeným recyklovatelným materiálům budeme pomocí intuitivního tvarování dávat novou organickou podobu. Takto vytvořené objekty doplníme i barvou a dekorativním pokrytím, které může připomínat vibrující povrch. Dále se budeme inspirovat fragmenty přírody, tvary semen, bobulí, kamenů, ulit, škeblí, hub, větví a podobně. Prostřednictvím hmatem uhlazované keramické hlíny vytvoříme drobné objekty, které budou tvarovými redukcemi přírodních předloh. Tyto výtvory mohou být doplněny reliéfním dekorem a pestrými strukturami, nebo naopak ponechány v hladké čisté podobě. Metodou recykl-artu využijeme potenciál i primárně nevýtvarných materiálů, např. plechovek od nápojů, PET lahví a plastových obalů. Zapojíme i montážní pěnu, která může evokovat biologické tvary a objemy, růst, proces bujení, metamorfózy hmoty, živé bytosti, neznámé entity i umělé existence nebo produkty vědeckého výzkumu. Budeme experimentovat s proporcemi, prostorovými kompozicemi, stavbou a skladbou.