Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Příběh sochy / k výstavě Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy

Josef Sudek, [Václav Prachner, Alegorie Vltavy, 1812, asi hliněný model], 50. léta 20. století, bromostříbrná fotografie, Ústav dějin umění AV ČR

termín
25. 7. 2020(13:00–18:00)

Dům fotografie

termín
25. 7. 2020
13:00–18:00

Dům fotografie

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová

 

 

praktické info > 
Objekt má bezbariérový přístup.

 

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy

V rámci výtvarných reakcí se zaměříme na autorovo fotografování sochařských uměleckých děl, které je doposud veřejnosti málo známé. Budeme vytvářet koláže, ve kterých zachycené sochy umístíme do různých prostředí (např. interiér kostela, čistý výstavní prostor, industriální prostředí) a pozorovat, jak okolní prostor mění celkové vyznění a dojem z uměleckého díla. Dále si vyzkoušíme vyplnit inventární karty k obrazově zachyceným i reálně vystaveným sochám a společně se tak zamyslíme nad parametry, kterým se v rámci uměleckých děl věnuje pozornost. Výtvarně budeme pracovat s tématikou sochařského portrétu a vyzkoušíme si prolínání ve formě tvorby fragmentárních kombinovaných koláží, ve kterých budeme spojovat fotografie portrétovaných s fragmenty fotografií sochařských bust, vznikne tak pomyslná vizualizace přechodu od skutečné podoby až v zachycenou sochařskou formu. Vyzkoušíme si i realizaci tzv. živých soch, kdy budeme vycházet z fotograficky zachycených i vystavených uměleckých děl a inspirovat se jimi, účastníci si tak vyzkouší stát se živou sochou (např. gotickou madonou) a uplatníme tak vliv stylizace, zdůraznění kontextu a zapojení atributu za použití jednoduchých materiálů, látek a předmětů. Návštěvníci tak budou mít možnost stát se např. zahalenou sochou. Dále bude možné formou hry hledat v expozici fotografie soch, které budou skutečně umístěné přímo ve výstavním prostoru. Během prohlídek si budeme všímat také technologických aspektů vystavených fotografií a porovnávat i rozlišovat fotografie, novotisky, negativy a reprodukce.