Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

OPEN CALL MuralartUM 2020 – výzva pro umělce ze dne 21. 8. 2020

Galerie hlavního města Prahy (dále GHMP) ve spolupráci s Hlavním městem Praha a Dopravním podnikem a.s. vyhlašuje první otevřenou výzvu na návrh dočasných streetartových intervencí, graffiti a velkoplošných maleb pro vybraná místa. Cílem této výzvy je pozvednutí a kultivace konkrétního prostoru, snaha o vyvolání pozitivní konfrontace veřejnosti s projevy současného umění na veřejných prostranstvích.

 

termín tvůrčí činnosti – realizace 
září – listopad 2020

 

lokality 

  1. velkoplošná malba na autobusové smyčce Černý Most

  2. streetartová intervence u výstupu z metra stanice Bořislavka

  3. graffiti, objektové intervence na autobusovém terminálu Nové Butovice

  4. streetartová intervence u stanice metra Vltavská

  5. mural u zastávky autobusu Spořilov

 

komu je výzva určena 
umělkyním a umělcům, uměleckým skupinám. 
Výzva je neanonymní a otevřená všem.

 

lhůta pro doručení přihlášek a požadavky 
Kdykoli do 23. 9. 2020 (do 24.00 hodin) zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy na adresu umenipromesto@ghmp.cz >
Na každou lokalitu/plochu bude podán jeden návrh s přihláškou a požadovanými přílohami.
Preferujeme zasílání podkladů ve formátu PDF nebo JPG do velikosti příloh 10MB.

 

vyhlášení výsledků 
Vítězné a oceněné návrhy projektů budou zveřejněny dne 30. 9. 2020 na webových stránkách https://umenipromesto.eu >

 

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na umenipromesto@ghmp.cz >

 

ke stažení

Plné znění výzvy OPEN CALL MuralartUM 2020 v češtině >  
Přihláška MuralartUM 2020 v češtině > 
Položkový rozpočet MuralartUM 2020 v češtině >

Full version of OPEN CALL MuralartUM 2020 in English > 
Application Form MuralartUM 2020 in English > 
Budget MuralartUM 2020 in English >