Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

• Výzva k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: Areál Trojského zámku, Praha 7

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu § 6 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: Stavební sanace zvýšené vlhkosti. Jižní, tzv. divadelní prospekt. Areál Trojského zámku, Praha 7.

 

Datum vyhlášení veřejné soutěže: 20. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek: do 31. 5. 2019 do 14:00 hodin

Způsob vyhlášení veřejné soutěže: písemné podobě na poštovní adresu zadavatele Revoluční 5, 110 00 Praha 1

 

Prohlídka místa plnění se zástupcem GHMP paní Kateřinou Kořenkovou je možná po předchozí telefonní domluvě.

Kontaktní osobou v záležitosti prohlídky je paní Kateřina Kořenková, tel: +420 725 867 658, e-mail: katerina.korenkova@ghmp.cz

 

Dokumentace VŘEJNÉ SOUTĚŽE ke stažení:

Výzva k podání nabídek >

Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky >

Příloha č. 2 ZD Obchodní podmínky – předloha textu SoD

Příloha č. 3 ZD Projekt Balík sanace Divadla Troja jižní prospekt 2018 >

Příloha č. 4 ZD Podklady z NPú k vydání ZS 2019 >

Příloha č. 5 ZD Slepý položkový rozpočet prací >další aktuality