Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

• dokončení restaurování pomníku sanitářům z 1. sv. války

 

Galerie hlavního města Prahy v jubilejním roce 100. výročí konce 1. světové války dokončuje obnovu pomníku padlých sanitářů v 1. světové válce 

 

 

Pomník je součástí bývalé novoměstské jezuitské koleje s kostelem sv. Ignáce, byl vystavěn v prostoru tzv. divizní nemocnice, dnes nádvoří areálu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Vojákům tento špitál sloužil od sklonku 18. století do roku 1938.

 

Pomník vznikl podle modelu sochařů Josefa Fojtíka a Josefa Vály v roce 1918.

 

Během restaurování se podařilo nalézt historické fotografie, podle kterých bude možné rekonstruovat i chybějící desky se jmény padlých sanitářů. Tyto desky byly postrádány už v poslední třetině 20. století. S jistotou můžeme doplnit 80 % jmen padlých vojínů, důstojníků i lékařů včetně jejich hodností. Dále probíhá archivní výzkum dohledávání jmen padlých sanitářů, jejichž přepis nebylo možné vyčíst z historických fotografií. Archivně doložená jména, objevená během dalšího bádání, se v budoucnosti mohou doplnit na střední desky, které zůstanou prozatím prázdné. 

 další aktuality