Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

• návrat sousoší sv. Františka Borgiáše na Karlův most

Po pěti letech se na Karlův most 31. října 2017 navrátilo sousoší sv. Františka Borgiáše. Barokní sousoší bylo ve špatném stavu, pískovcové bloky podstavce vykazovaly statické narušení, proto bylo sousoší v roce 2012 sejmuto a umístěno do depozitáře.

 

 

Na Karlův most byla osazena věrná sekaná kopie z dílny zkušeného sochaře a restaurátora Jiřího Kačera.

 

 

Během měsíce října byly postupně sestaveny díly architektonického podstavce a osazeny dvě boční figury andělů. 31.10. 2017 v brzkých ranních hodinách bude do středu sousoší umístěna postava světce v nadživotní velikosti. Následující dva týdny budou probíhat dokončující práce, lokální retuše a závěrečná konzervace. Originál bude prozatím uložen v depozitáři Galerie hlavního města Prahy, než bude později restaurován pro expoziční účely.

 

 

Sousoší sv. Františka Borgiáše vytvořil na sedmý polopilíř od Staroměstské mostecké věže Ferdinand Maxmilián Brokoff v roce 1710. Objednavatelem byl císařský purkrabí František z Colletu, rentmistr z vídeňského Neustadtu.

František Borgiáš, po smrti své ženy a zajištění osmi dětí, se ve svých 40 letech vzdal všeho majetku a vstoupil do jezuitského řádu. Pro jezuitský řád je jedním z nejvíce uctívaných řádových světců. Ve středu sousoší je zobrazen jako stojící muž středního věku v řádovém rouchu s gestem pokory,vpravo vedle světce stojí anděl a drží obraz s reliéfem monstrance, vlevo je sedící anděl s reliéfem Panny Marie s Ježíškem. Na bohatě sochařsky propracovaném podstavci se nachází světcovy atributy, odznaky jeho církevních i světských hodností a lebka, která připomíná pomíjivost pozemské krásy. 

 

Karlův most – sousoší Sv. František Borgiáš – původní stav.

 

Video z instalace můžete shlédnout zde >další aktuality