Galerie hlavního města Prahy

• otevírací doba o státních svátcích v květnu

O státních svátcích (v pondělí 1. 5., a v pondělí 8. 5. 2017) budou všechny objekty Galerie hlavního města Prahy otevřeny.

Navštívit můžete tyto výstavy:

Richard Deacon / Free Assembly (Městská knihovna, 2. patro): 10.00–18.00
Eduard Steinberg / From Moscow to Paris (Dům U Kamenného zvonu): 10.00–20.00
Karel Kuklík / Fotografický dialog s krajinou (Dům fotografie): 10.00–18.00
Josef Žáček / Anticorps (Colloredo-Mansfeldský palác): 10.00–18.00
Jiří Žák / Rozštěpený epistemolog (Colloredo-Mansfeldský palác): 10.00–18.00 (pouze 1. 5.2017)
Zámek Troja - stálá expozice: 10.00-18.00

 

 další aktuality