Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Neklidná figura – Exprese v českém sochařství 1880–1914 / The Restless Figure – publikace

Neklidná figura / Exprese v českém sochařství 1880–1914 > / The Restless Figure – Expression in Czech Sculpture 1880–1914 > • katalog výstavy/exhibition catalogue • editoři/editors Sandra Baborovská, Petr Wittlich • překlad/translated by Phil Jones • česky a anglicky/czech and English • grafika/graphic design Robert V. Novák • Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství / published by Karolinum • EAN: 9788024634289 • ISBN: 978-80-246-3428-9 • počet stran/number of pages: 231. • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, Colloredo-Mansfeldském paláci > a v Městské knihovně > za 790  Kč. / • You can buy it in the bookstore in the Stone Bell House >, in the Colloredo-Mansfeld Palace > and Municipal Library > for 790 CZK.

podobné