Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Josef Žáček: Anticorps – katalog/catalogue

Josef Žáček: Anticorps • katalog výstavy/exhibition catalogue • texty/texts: Ludvík Hlaváček, Magdalena Juříková, Antonín Kosík, Milan Kozelka, Ivan M. Jirous, Konrad P. Liessmann • překlady/translated by Richard Drury, Ladislav Nagy, Vladimíra Šefranka Žáková • počet stran/number of pages: 71 • česky a anglicky/czech and English • grafika/graphic design Zuzana Lednická • ISBN: 978-80-7010-124-7• vydavatel/publisher: Galerie hlavního města Prahy • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, Colloredo-Mansfeldském paláci > a v Městské knihovně > za 500 Kč. / • You can buy it in the bookstore in the Stone Bell House >, in the Colloredo-Mansfeld Palace > and Municipal Library> for 500 CZK.

Josef Žáček: Anticorps >Josef Žáček: Anticorps >

podobné