Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Martin Janíček a Pavel Mrkus: Vzdálené podobnosti / koncert – performance

Pavel Mrkus – Jindy, 2016, foto Studio Flusser

termín
2. 7. 2019(19:00)

Colloredo-Mansfeldský palác, piano nobile

termín
2. 7. 2019
19:00

Colloredo-Mansfeldský palác, piano nobile

vstupné
120 / 60 Kč
(v ceně je jeden volný vstup na výstavu

Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění >)

sál má omezenou kapacitu 70 lidí
vstupenky v prodeji v den konání akce v pokladně Colloredo-Mansfeldského paláce

vystupují 
Martin Janíček
Pavel Mrkus 

 

 

ve spolupráci s


 

 

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Setkání různých forem, avšak vystavěných na podobných principech: statický zvuk, dynamický obraz, repetitivní struktury, dlouhé plynoucí tóny. Atmosférický dialog je založen na primárních vlastnostech zvuku i obrazu: jde o akustický objekt a hru se světlem. Zvuky napjaté struny, frekvence, témbr, ostrost a rychlost jsou interpretovány světelnými plochami.

 

Martin Janíček (1961) je výtvarný umělec, hudebník, zvukový umělec, sochař a konstruktér hudebních nástrojů. Žije a pracuje v Praze. Zajímá se o akustické kvality materiálů a prostorů. Sestavuje autorské hudební nástroje, vytváří interaktivní zvukové objekty a instalace, rozhlasové projekty, vizuální partitury, prostorové kompozice. Studoval na AVU v ateliéru Miloše Šejna. Společně s Tomášem Žižkou realizoval řadu projektů v rámci sdružení mamapapa. Spolupracuje s řadou výtvarných umělců a hudebníků, například s Petrem Niklem, Petrem Ferencem, Michaelem Deliou a dalšími. 
http://www.m-janicek.eu/ >

 

Pavel Mrkus (1970) vytváří prostorové audiovizuální instalace, site-specific projekty a videa, kde pracuje s dichotomií a ambivalentními vazbami obrazu a zvuku, jež posouvá do nových významových rovin. V poslední době ve své tvorbě reaguje na otázky antropocénu a zkoumá vazby virtuálního a reálného životního prostoru. V živých videoprojekcích spolupracuje s hudebníky (Pavel Fajt, Martin Švarc) a balancuje často na pomezí přímé improvizace a audio-reaktivních digitálně generovaných prvků v reálném čase. Mrkus společně s Danielem Hanzlíkem založil ateliér Time-based Media na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kde v současnosti působí ve funkci děkana. 
http://mrkus.ixode.org/ >

 

Akce se koná v rámci doprovodného programu SONIC CIRCUITS >, který rozšiřuje výstavu Zvuky, Kódy, Obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění / Sounds, Codes, Images: Acoustic Experimentation in the Visual Arts o sérii představení a akcí, které se konají buď v přednáškovém sále expozice v Domě U Kamenného zvonu nebo ve veřejném prostoru. Jednotlivé večery nabízejí návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se s mnohotvárnou tvorbou českých i zahraničních autorů. Někteří pracují se zvukem v rozměru výtvarného umění, jiní zvuk tématizují v časoprostorových, matematických, performativních, environmentálních, nebo společenských kontextech.

 

Série SONIC CIRCUITS > je sonda do aktuální situace českého zvukového umění, ale i šance nahlédnout do mezinárodní scény umění zvukového i audiovizuálního.

 


média