Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Historické kandelábry – tematická prohlídka pro školy

od: 1. 9. 2018
do: 30. 6. 2019
Malá Strana a Hradčany

termín
1. 9. 2018 - 30. 6. 2019

Malá Strana a Hradčany

kontakt a rezervace 
edukační aktivity GHMP
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz >
telefon: 725 811 936
e-mail: edukace@ghmp.cz >
telefon: 606 612 987 

 

 

místo

sraz u historického plynového kandelábru
v Loretánské ulici, poblíž tramvajové zastávky Pohořelec

cíl a smysl prohlídky

přiblížit tři historické plynové kandelábry pouličního osvětlení, které jsou ve správě Galerie hlavního města Prahy. Interaktivní procházka se odehrává v atraktivní lokalitě Malé Strany a Hradčan a celá její trasa je naplněna zajímavými historickými a uměleckými podněty. Během programu se účastníci blíže seznámí s historickými litinovými kandelábry, vyrobenými v letech 1865–1687, jako s uměleckořemeslnými objekty. Přiblížíme si zajímavé aspekty jejich výroby a popíšeme si jejich podobu. Porovnáme také rozdíly mezi elektrickým a plynovým osvětlením měst. Procházku zpestřují edukační listy, obsahující zajímavé úkoly zaměřené na kreslení a doplňování stručného textu.