Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Experimenty a pojetí obrazu II. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Bedřich Dlouhý, Revival, 2007, olej, akryl, asambláž, plátno, 140 × 270 cm, GHMP, foto Hana Hamplová

termín
15. 11. 2019(10:00–14:00)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
15. 11. 2019
10:00–14:00

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

 

 

kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská (externí lektorka)
tel.: 777 942 275

jirina.belohradska@ghmp.cz >

 

 

rezervace nutná!

 

 

 

 

praktické info > 
Objekt má bezbariérový přístup (výtah).

 

Výtvarné setkání bude zahájeno povídáním o životě a díle Bedřicha Dlouhého, v rámci něhož se seznámíme s důležitými momenty jeho životní dráhy. V další části workshopu se budeme věnovat jeho výtvarné tvorbě. Perokresby kombinované s figurální malbou se stanou výchozí inspirací pro vlastní kompoziční řešení a následnou malbu barvami. Během workshopu bude také možné vyzkoušet si kresbu podle živého modelu, věnovat se budeme rychlým skicám a zachycení základního postoje modelu. Výtvarné setkání bude probíhat v edukačním centru, které poskytuje příjemný prostor pro tvorbu i odpočinek.