Některé edukační aktivity probíhají i ve spolupráci s dalšími institucemi případně sdruženími (v minulosti proběhly výtvarné akce ve spolupráci např. s Českými centry, s Leica Gallery Prague, s Hvězdárnou a Planetáriem hl. m. Prahy, s Botanickou zahradou hl. m. Prahy, se Zoologickou zahradou Praha, se Společností poezie, se sdruženími pro duševně nemocné nebo mentálně postižené - s Domovem sociálních služeb Vlašská - Praha, s organizacemi Ledovec - Plzeň, Fokus - Praha atd.). GHMP je také členem Rady galerií ČR, která sdružuje české galerie a muzea. V rámci RG ČR funguje velmi aktivně i Komora edukačních pracovníků. Setkání KEP RG ČR probíhají 4x ročně vždy v jiné členské galerii - výtvarní pedagogové, edukátoři a lektoři tak poznávají, jak fungují edukační a lektorské aktivity v ostatních galeriích, předávají si zde své zkušenosti a nápady a případně čerpají inspiraci pro další své aktivity. Úvodem setkání je vždy porada KEP. V roce 2011 také proběhlo setkání členů Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR přímo v GHMP. Na odbornou exkurzi dorazili edukátoři, lektoři a výtvarní pedagogové z galerií z celé ČR (Cheb, Karlovy Vary, Plzeň, Litoměřice, Liberec, Hradec Králové, Ostrava, Brno, Olomouc, Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště, Benešov, Hluboká nad Vltavou+České Budějovice, Kutná Hora, Náchod, Jihlava) Edukátoři si vyzkoušeli role našich návštěvníků a vyzkoušeli si úhel pohledu studentů a žáků, kteří GHMP navštěvují. Aktivně se zapojili do interaktivních prohlídek i do následných výtvarných reakcí na výstavu. Edukační aktivity v GHMP hodnotili velmi kladně. číst dále

Intenzivnější a pravidelnější kooperací je pak spolupráce s Českým centrem Praha, které je součástí sítě Českých center (www.czechcentres.cz), kterých existuje v současné době ve světových metropolích celkem 24 a která jsou situována ve 21 státech na 3 kontinentech. Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR a jejich posláním je především propagace české kultury v zahraničí. Ve spolupráci s touto institucí organizuje GHMP cca 1 workshop měsíčně – pokaždé k jiným výstavám, které jsou často organizované opět ve spolupráci s dalšími institucemi (takto už úspěšně proběhly výtvarné workshopy v ČCP například v kooperaci s těmito institucemi nebo akcemi: Česko-japonská společnost, Česko-korejská společnost, EXPO 2010 Šanghaj, Pražské Quadrienalle 2011, Designblok 2011, KomiksFest 2011, Jeden svět, LOH Londýn 2012, České centrum Tel Aviv, České centrum Tokio, České centrum Paříž, Design Institut MOME Maďarsko, ÚLUV Bratislava, Cepelia Polsko, Goethe - Institut Prag, Česko-německý fond budoucnosti, České centrum v Berlíně, Deutsch-Tschechische und -Slowakische Gesellschaft, Velvyslanectví Španělska v ČR, Instituto Cervantes Praha, The Chemistry Gallery atd.). Akce se odehrávají přímo v expozici v Českém centru Praha (Rytířská 31, Praha 1) a vstup je vždy zdarma.

V prosinci 2011 také úspěšně proběhly ve spolupráci s GHMP 3 vánoční výtvarné workshopy v Českém centru Moskva, na Velvyslanectví ČR v Moskvě a v tamní české škole. Akce byly určeny dětem diplomatů ze zemí Visegradské čtyřky a dětem dalších diplomatů a spolupracovníků Českých center.  

Zahájili jsme i častější spolupráci s Leica Gallery Prague, jednou z nejkvalitnějších českých galerií orientovaných na fotografii, která působila nejprve na  Nejvyšším purkrabství Pražského hradu,  později „cestovala" se svými projekty ve speciálně upravených železničních vagónech po České republice i po Slovensku, a která zastupuje několik špičkových českých fotografů.

 Spolupráce s Botanickou zahradou hl. m. Prahy vyústila ve výstavní projekt "Na křídlech fantazie", který se konal přímo ve skleníku Fata Morgana.  Několik workshopů se konalo i jako doprovodné akce k projektu „Trojská karta", společné vstupence do Zoologické zahrady Praha, Botanické zahrady Praha a Trojského zámku. Tradiční akce Trojské vinobraní bývá již několik let také doprovázena výtvarnou dílnou.

http://prague.czechcentres.cz/galerie/foto/kreativni-hry-s-umenim-2010/

http://www.praguepost.com/education/4504-mini-masterpieces-at-czech-center.html

http://www.lgp.cz/cz/novinky.html/5_67-fotografie-z-kreativni-dilny/1

http://www.jankalab.com/33-inside-a-red-bubble-130x180-cm-coal-steel-candid-arts-london-2012