Studentům středních, vyšších a vysokých škol uměleckého nebo humanitního zaměření umožňujeme vykonat si zde odbornou praxi nebo stáž – této možnosti už úspěšně využilo několik středních a vysokých škol.

Vycházíme vstříc i zahraničním stážistům (několikaměsíční odbornou stáž zde v minulosti absolvovali např. studenti z Portugalska a Lucemburska). Kromě toho, že se našich interaktivních prohlídek pro školy a ostatních výtvarných akcí příležitostně účastní formou odborných náslechů řada VŠ studentů – budoucích výtvarných pedagogů (např. z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. P. Ústí nad Labem, z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, z Katedry výtvarné výchovy Univerzity Hradec Králové),   tak jim vycházíme vstříc i v tom, že si zde někteří studenti přímo i realizují v rámci praxe z galerijních animací
„zkušební" interaktivní prohlídky a workshopy pro školy.

Bylo zde úspěšně realizováno několik takových „pokusných" akcí např.
studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J.
E. P. Ústí nad Labem a studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy.

Odbornou praxi zde absolvovali  např. studenti grafického designu a jiných oborů  z těchto škol:

Střední umělecká škola "GAPe" Praha

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová Žižkov

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová Turnov

Střední odborná škola Náhorní Praha 8

Střední a vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby Michael Praha

Střední škola uměleckých řemesel Ostrava