Galerie hlavního města Prahy je příspěvková organizace Hlavního města Prahy a na pořádání rozsáhlých kulturních projektů jí často chybí dostatek prostředků na propagaci výstav, zajištění instalace, vydání publikace nebo na materiál pro edukační programy. Hledá proto partnery, kteří by měli zájem tyto projekty finančně, materiálně či mediálně podpořit a při tom spojit své jméno s významnou veřejnou institucí a plnohodnotně prezentovat svojí značku.

V rámci spolupráce Vám nabízíme

 • prezentaci společnosti prostřednictvím vlastních propagačních materiálů (letáků, skládaček, programů, bannerů, roll-upů, remitendy) v prostorách GHMP
 • prezentaci společnosti prostřednictvím spotu / znělky na webových stránkách galerie a na facebooku
 • prezentaci společnosti prostřednictvím spotu / znělky / reklamy na LCD televizorech umístěných u pokladen většiny objektů GHMP
 • umístění bannerů, roll-upů ve vstupních halách všech galerijních  objektů
 • odvysílání reklamní znělky firmy na LCD přístrojích na pokladnách objektů
 • vystoupení zástupce na vernisáži / tiskové konferenci,
 • poděkování v katalogu a na vernisáži / konferenci
 • logo Vaší společnosti na veškerých propagačních materiálech vydávaných k výstavě:
  -na plakátech v centru Prahy / v MHD
  - na plakátech typu Citylight / CLV vitriny
  - na pozvánce na vernisáž,
  - v tiskových materiálech pro novináře,
  - na dvouměsíčním programu vydávanému v nákladu 10 000 ks
  - na poutačích na budovách,
  - na veškeré inzerci,
  - na tirážních tabulích uvnitř výstav
  - na webových stránkách s proklikem na stránky Vaší společnosti,
 • umístění banneru na webových stránkách
 • poskytnutí vstupenek na výstavy pro Vaše zaměstnance či partnery,
 • zvýhodněné vstupné pro zaměstnance či partnery (20 - 50 % sleva pro členy klubu / držitele klubové karty)
 • zajištění exkluzivních prohlídek pro hosty a zástupce firmy,
 • slevu z pronájmu komerčních prostor (koncertní sál či sklepení v Domě U Kamenného zvonu či prostory zámku Troja, jež jsou často využívané pro firemní konference, bankety a večeře, a další společenské akce
 • prezentaci produkce firmy prostřednictvím vyhlášení n-tého návštěvníka, který obdrží pozornost z produkce společnosti
 • prezentaci firmy prostřednictvím soutěže
 • den partnera na výstavě
 • zvýhodněné vstupné pro partnery či zaměstnance (20 - 50 % sleva pro členy klubu / držitele klubové karty)