Rodinám s dětmi jsou určeny sobotní workshopy, jež probíhají v rámci cyklu "Tvořivé dialogy s uměním" postupně v různých objektech GHMP a snaží se být přitom co nejvíce formálně i obsahově provázány s podstatou konkrétní výstavy či expozice. číst dále

Podstatou těchto zhruba pětihodinových workshopů je bezprostřední výtvarná reakce na aktuální výstavy i stálé expozice.


Výhodou pro studující i pracující je doba jejich konání, tzn. o víkendu. Čas příchodu a odchodu je ve vymezeném čase (13.00 – 18.00) individuální. Výtvarný materiál je zajištěn ze strany GHMP. Cena akce je 5,- Kč pro děti do 10ti let, 20,- Kč pro ostatní zájemce nad 10 let. Tyto workshopy probíhají především přímo v expozicích, ale často i ve výtvarném ateliéru. Ten mohou rodiny navštívit i v rámci výtvarného kroužku. Rodiny s dětmi mohou navštívit i speciální workshopy, které organizujeme ve spolupráci s jinými institucemi (České centrum Praha, Leica Gallery Prague atd.).

V roce 2007 zíslala Galerie hl. m. Prahy cenu "Společnost přátelská rodině" za akce, které organizujeme pro rodiny s dětmi. Tuto cenu od Sítě mateřských center předávali  prezidentka Sítě mateřských center Rut Kolínská, tehdejší senátor Martin Mejstřík, herec Miroslav Táborský, politik Petr Pávek, socioložka Jiřina Šiklová, tehdejší ředitel ZOO Petr Fejk a ředitel divadla Minor Zdeněk Pecháček.

Z důvodu omezené kapacity by účast měla být rezervována nejpozději do předchozího dne na uvedených kontaktech.