Všechny stěžejní edukační aktivity GHMP pro školy, děti, rodiny, dospělé, znevýhodněné, seniory i členy Klubu přátel GHMP probíhají nejen přímo v expozicích, ale i ve výtvarném ateliéru GHMP. Zájemci si zde mohou vyzkoušet tradiční i netradiční výtvarné techniky z oblasti kresby, malby, prostorové tvorby, experimentální fotografie, intermediální, akční a konceptuální tvorby.Ateliér je umístěn v Domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici 6, Praha 1 (vstup přes Týnskou literární kavárnu). číst dále

Stěžejní aktivitou v ateliéru je výtvarný kroužek, pravidelný cyklus tvůrčích dílen pro všechny věkové kategorie, který probíhá každou středu po celý školní rok od 16.00 do 22.00 hodin. V případě zájmu je jednotlivým členům uděleno potvrzení o absolvování výtvarného kroužku v GHMP (což jim může prospět při dalším umělecky zaměřeném studiu). Už jsme zaznamenali řadu úspěchů přijetí pravidelných členů výtvarného kroužku na střední i vysoké umělecké školy, na které se zde také připravovali. Na přijímací zkoušky na odborné školy se zde připravují i další žáci a studenti.

Pestrý výtvarný materiál je zde k dispozici díky materiální podpoře našich sponzorů. K výtvarným akcím zde využíváme tradiční i netradiční výtvarný materiál, který jsme schopni použít alternativně a nápaditě - často jde o přebytečný, nevyužitelný, poškozený nebo i odpadní materiál, takže tato kreativní výtvarná recyklace má do jisté míry i pozitivní ekologický aspekt. Naši návštěvníci si tak mohou vyzkoušet klasické i méně známé techniky.

Jde o jedinečnou příležitost k rozvoji talentu a nadání, k podpoře vztahu k umění a kultuře - a to přímo v srdci Prahy, v inspirativním prostředí s  nevyčerpatelným potenciálem.

Poplatek na pololetí je ve srovnání s podobnými institucemi minimální, symbolických 700,- Kč. Čas příchodu a odchodu je individuální dle konkrétních možností (pružná doba), ale převážně platí, že nejdříve nás navštěvují nejmladší návštěvníci, pak dospělejší a na závěr ti nejstarší. Přihlásit se lze i v průběhu školního roku. V případě zájmu o návštěvy kroužku se obracejte na uvedené kontakty.

Naše akce jsou pravidelně a intenzivně dokumentovány prostřednictvím digitálních fotografií, které jsou trvale publikovány v externích internetových fotogaleriích, odkud je mohou školy i ostatní zájemci případně získat pro své potřeby - např. pro publikování na svých oficiálních webových stránkách ad. (www.virtual-luck.blogspot.com, www.2virtual-luck.blogspot.com, www.virtual-luck3.blogspot.com, www.virtual-luck4.blogspot.com). Tento výběr fotografií už obsahuje cca 20 000 fotografií, které jsou autentickou vizuální sondou přímo do samotných akcí a jsou dokladem o pestrosti našich aktivit.

Na speciální exkurzi do výtvarného ateliéru, spojenou s prezentací zdejších edukačních aktivit, dorazili např. výtvarní pedagogové z galerií z celé ČR v rámci setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR (Cheb, Karlovy Vary, Plzeň, Litoměřice, Liberec, Hradec Králové, Kutná Hora, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice, Ostrava, Brno, Olomouc, Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště, Jihlava atd.). Výtvarný ateliér byl navštíven i skupinou zahraničních galerijních pedagogů (Berlín, Londýn, Budapešť, Brusel, Lisabon, Birmingham atd.).