Čítárna v Domě U Zlatého prstenu

Čítárna je prezenční. Zájemcům nabízí možnost studia odborné literatury, rozsáhlého spektra katalogů k aktuálním i minulým výstavám i odborných časopisů vztahujících se k výtvarnému umění. Čítárna je součástí expozice v Domě U Zlatého prstenu. Přístupná je i volně, bez placení vstupného do expozice. Základem fondu knihovny s čítárnou jsou katalogy a publikace reflektující tvorbu umělců, kteří mají přímé zastoupení ve sbírkách GHMP; popř. umělců, kterým Galerie uspořádala výstavu a vydala katalog. Těchto titulů je v současné době 189. Publikace o autorech, zastoupených ve sbírkách GHMP, jsou průběžně doplňovány i dalšími katalogy z partnerských institucí (celkem 135 ks). Kromě nich jsou čtenářům k dispozici i základní tituly literatury encyklopedické (např. Tomanův slovník výtvarných umělců, Dějiny výtvarného umění ad.), řada monografií či publikací z oblasti teorie výtvarného umění (monografie a autorské texty jsou zastoupeny 123 tituly, teoretických publikací a encyklopedií je 102). Čítárna odebírá od r. 1998 tato periodika: Ateliér, Umělec, Architekt, Stavba, Zlatý řez, Revolver revue, Kritická příloha, Umění, Labyrint, mimo nich disponuje i ucelenými ročníky Umění a řemesel (od r. 1998) a vybranými čísly Analogonu, Detailu a časopisu Výtvarné umění.

adresa

Týnská 6, Praha 1 - Ungelt


praktické info

otevírací doba

út -ne 10.00 - 18.00

kontakt