Víkendový kombinovaný program k výstavě "London Twelve", připravený výtvarnou pedagožkou Lucií Haškovcovou.

Tyto workshopy jsou určeny nejen rodinám s dětmi, ale i individuálním návštěvníkům všech věkových kategorií. Probíhají postupně v různých objektech GHMP a snaží se být přitom co nejvíce formálně i obsahově provázány s podstatou konkrétní výstavy či expozice.
Přestože jsou tyto akce koncipovány především pro rodiny s dětmi, jsou vhodné i pro všechny ostatní individuální zájemce všech věkových kategorií. Podstatou těchto zhruba pětihodinových workshopů je bezprostřední výtvarná reakce na aktuální výstavy i stálé expozice. Účastníci workshopů mají možnost seznámit se s tradičními i netradičním technikami z oblasti kresby, malby, fotografie, prostorové tvorby, intermediální, akční i konceptuální tvorby atd.
Výhodou pro všechny zájemce je doba jejich konání, tzn. o víkendu. Čas příchodu a odchodu je ve vymezeném čase individuální. Výtvarný materiál je zajištěn ze strany GHMP. Výtvarné reakce na výstavu budou vycházet z jejího výrazného potenciálu, který je mj. v její pestrosti a šíři – témat, technik, stylů, materiálů, forem i médií… Kromě nejrůznějších interpretací zde prezentovaných prací bude zajímavým inspiračním momentem např. i konfrontace s tvorbou H. Krokatsise, který do svých výtvorů zapojuje zrcadla, díky nimž se divák stává v určitém smyslu spolutvůrcem díla vlastní přítomností – svým odrazem v zrcadle. Protože jedním z častých témat některých zastoupených umělců je identita a s ní související portrét, stanou se tyto náměty i východiskem našich výtvarných reflexí. V rámci workshopů bude tedy mj. možné vytvořit si svůj autoportrét (i v abstraktním pojetí), kde kromě vlastních invencí se lze inspirovat i nejrůznějšími prvky a detaily představených děl nebo čerpat podněty a impulzy z myšlenek i stylů autorů. Důležitou součástí bude zakomponování speciální samolepicí zrcadlové fólie, která dodá dílu náznaky „interaktivnosti" a může tak zapojit svého tvůrce dalším způsobem „do hry".