Staroměstská radnice patří k nejvýznamnějším památkám historického centra Prahy. Úřad radnice byl umístěn v nárožním měšťanském domě s věží již v první polovině 14. století. Dnes Staroměstskou radnici tvoří soubor několika měšťanských domů, které byly během staletí přikupovány a několikrát upravovány. číst dále

Mezi pozoruhodné umělecko-historické prvky jižní strany komplexu patří orloj, připomínaný již k roku 1410, pozdně gotický hlavní portál z třetí čtvrtiny 15. století a výrazné renesanční okno ze 16. století s pozdější mříží. V interiéru budovy byla restaurována řada gotických portálků, kleneb, nástěnných maleb z 15. století a povalových malovaných stropů ze 16. století. Východní část areálu byla zničena na konci druhé světové války v květnu 1945. Soubor budov Staroměstské radnice dnes slouží kulturním a reprezentačním účelům hlavního města Prahy.
GHMP má k dispozici místnosti druhého patra, v nichž představuje veřejnosti aktuální tendence současného umění.