Sídlo a fakturační adresa GHMP:
Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1
IČO: 00064416, DIČ: CZ00064416

Ředitelka GHMP (PhDr. Magdalena Juříková)
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1

Sekretariát ředitelky GHMP - asistentka (pí. Kateřina Lokvencová)
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, tel.: 233 325 330,
e-mail: Katerina.Lokvencova@ghmp.cz

PR, tiskový servis  (sl. Kristýna Kočová)
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, tel.: 725 818 721,
e-mail: Kristyna.Kocova@ghmp.cz

Styk s veřejností (sl. Alice Lenská)
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, tel.: 224 826 391, 725 811 936,
e-mail: Alice.Lenska@ghmp.cz

Oddělení obchodu a marketingu (p. Miroslav Koláček)
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, tel.: 725 818 722,
e-mail: Miroslav.Kolacek@ghmp.cz

Ekonomické oddělení  (pí. Eva Smolíková),
Revoluční 1006/5, 110 00 Praha 1, tel.: 725 123 760,
e-mail: Eva.Smolikova@ghmp.cz

Oddělení sbírek - asistentka vedoucí (pí. Dana Haltufová)
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1, tel.: 222 317 471, 725 447 248,
e-mail: Dana.Haltufova@ghmp.cz

Oddělení sbírek - vedoucí (pí. Hana Larvová)
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1, tel.: 222 317 471, 724 290 649,
e-mail: Hana.Larvova@ghmp.cz

Evidence sbírek (sl. Eva Štěpánková)
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1, tel.: 607 081 922,
e-mail: Eva.Stepankova@ghmp.cz

Oddělení sbírek - kurátor sbírky plastiky, kresby a nábytku (pí. Olga Malá)
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1, tel.: 725 867 682,
e-mail: Olga.Mala@ghmp.cz

Oddělení sbírek - kurátor sbírky malby a grafiky (sl. Sandra Baborovská)
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1, tel.: 725 867 659,
e-mail: Sandra.Baborovska@ghmp.cz

Oddělení sbírek - kurátor sbírky fotografie (sl. Monika Doležalová)
Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1, tel.: 601 556 146,
e-mail: Monika.Dolezalova@ghmp.cz

Oddělení sbírek - kurátor sbírky veřejné plastiky (pí. Marie Foltýnová)
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1, tel.: 725 421 806,
e-mail: Marie.Foltynova@ghmp.cz

Centrum Františka Bílka - kurátor sbírky Františka Bílka (pí. Hana Larvová)
Mickiewiczova 233/1, 160 00 Praha 6, tel. 724 290 649,
e-mail: Hana.Larvova@ghmp.cz

Produkce a servis výstav (pí. Diana Brabcová)
Týnská 631/8, 110 00 Praha 1, tel.: 724 161 077, fax: 224 826 482,
e-mail: Diana.Brabcova@ghmp.cz

Investice a správa nemovitostí - vedoucí (pí. Milada Novotná)
U Trojského zámku 4/1, 170 00 Praha 7, tel.: 777 301 946,
e-mail: Milada.Novotna@ghmp.cz

Investice a správa nemovitostí - zástupce vedoucí (p. Stanislav Běhal)
Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1, tel.: 606 769 349,
e-mail: Stanislav.Behal@ghmp.cz

Mzdová účetní (pí. Marcela Šťastná)
Týnská 631/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 827 116, fax: 224 826 482,
e-mail: Marcela.Stastna@ghmp.cz

Restaurátorské oddělení - asistentka (pí. Alice Kačírková)
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1, tel. 725 818 720,
e-mail: Alice.Kacirkova@ghmp.cz

Restaurátorské oddělení - vedoucí (pí. Kateřina Kořenková)
U Trojského zámku 4/1, 170 00 Praha 7, tel. 725 867 658,
e-mail: Katerina.Korenkova@ghmp.cz

Restaurátor a správce depozitární plastiky (p. Jan Kyncl)
Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1, tel. 725 867 661,
e-mail: Jan.Kyncl@ghmp.cz

Lektorské oddělení a knihovna (sl. Lucie Haškovcová)
Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1, tel.: 606 612 987,
e-mail: Lucie.Haskovcova@ghmp.cz

Správce IT + webmaster (p. Jan Frištenský)
Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1,  tel.: 725 867 662,
e-mail: Jan.Fristensky@ghmp.cz