Kromě řady dalších výhod, které galerie členům Klubu přátel GHMP poskytuje, se členové KP mohou aktivně zapojit i do různých typů edukačních aktivit. číst dále

Členové klubu přátel se mohou se stát pravidelnými členy výtvarného kroužku ve výtvarném ateliéru nebo mohou dorazit se svými rodinami na speciální sobotní experimentální výtvarné akce v rámci cyklu „Tvořivé dialogy s uměním". Zúčastnit se mohou také mimořádných workshopů organizovaných ve spolupráci s jinými institucemi. Příležitostně realizovaný "Duhový týden", sedmidenní prázdninová akce pro děti a mládež všech věkových kategorií, série interaktivních prohlídek v různých objektech GHMP spojených s následnou výtvarnou akcí, je také akcí, které se mohou členové KP zúčastnit. Pokud není vyčerpaná kapacita, je členům KP vyhrazena přednostní účast.

Na ceny akcí se vztahují slevy pro členy klubu.

Z důvodu omezené kapacity je nutná včasná rezervace na uvedených kontaktech.