František Bílek a portrét je téma druhé výstavy, která po znovuotevření Bílkovy vily v druhé jarní sezoně nahradí expozici věnovanou autorově práci pro knihu. Sochař František Bílek, symbolista, který je vnímán veřejností především jako velký mystik a tvůrce spirituálního monumentálního díla se tentokrát představuje svou méně známou, komorní tvorbou jako vynikající portrétista. Vybraný soubor sochařských portrétů a několika kreseb, které vytvořil v letech 1895–1921 svědčí o schopnosti vystihnout v sumarizující zjednodušené formě, modelované často na jednom pohledu, psychiku osobnosti, stejně jako v realističtější poloze zachytit smyslovou jemnost ženského výrazu. Výstavu rámcově doplňují sochařské portréty a kresby, které jsou součástí stálé expozice v ostatních prostorách Bílkovy vily a expozice v rodném Chýnově u Tábora.