Víkendový kombinovaný program k výstavě "Slovanská epopej". (téma: posuny a přesahy do současné doby, reinterpretace a aktualizace témat)

Tyto workshopy jsou určeny nejen rodinám s dětmi, ale i individuálním návštěvníkům všech věkových kategorií. Po prohlídce expozice bude následovat výtvarná reakce na výstavu. Součástí bude i seznámení s aktuálními novodobými zpracováními a interpretacemi tohoto díla mladými umělci formou promítání dataprojektorem nebo prezentace na fotografiích . Protože díla evokují svým předimenzovaným měřítkem i jistým patosem a emotivností mj. divadelní scény a jeviště, bude jednou z variant reakcí na díla realizace „živých obrazů", tzn. napodobování a „režírování" zde přítomných obrazů přímo našimi návštěvníky a jejich konfrontace s reálnými výtvory. Další možností bude aktualizace a reinterpretace témat a jejich posuny do současné doby prostřednictvím tvorby skic, koláží, „fotomontáží" z reprodukcí obrazů atd., kde např. postavy získají atributy moderní doby, budou zasazeny do moderního prostředí nebo budou konfrontovány s osobnostmi současného politického a společenského života – formou hledání paralel atd. Cyklus může také ale připomínat filmové plátno, v některých případech reportážní fotografii atd. Proto formy výtvarných reakcí a interpretací budou mít neomezené hranice. Budou zde ale možnosti i radikálnějších interpretací a posunů např. přesahy do dalších uměleckých oblastí. K dispozici zde bude také velkoformátové pexeso s reprodukcemi všech dvaceti obrazů, které si budou moci zahrát nejen školní skupiny, ale také individuální návštěvníci. S rozměry obrazů bude korespondovat i předimenzovaný formát této tradiční hry, která mj. zábavnou formou přirozeně podporuje vizuální paměť a která podvědomě motivuje diváky k fixaci a k zapamatování konkrétních námětů. Aluzí na specifické měřítko děl bude i rafinovaně pojatá hra, kdy budou k dispozici reprodukce detailů obrazů v měřítku 1:1 a děti je budou v obrazech vyhledávat, což také podněcuje k detailnímu nahlížení na obraz - tzn. z dalších úhlů pohledu.