Víkendový kombinovaný program k výstavě Lubomíra Typlta a Jakuba Špaňhela, připravený výtvarnou pedagožkou Lucií Haškovcovou.

Tyto workshopy jsou určeny nejen rodinám s dětmi, ale i individuálním návštěvníkům všech věkových kategorií. Probíhají postupně v různých objektech GHMP a snaží se být přitom co nejvíce formálně i obsahově provázány s podstatou konkrétní výstavy či expozice.
Přestože jsou tyto akce koncipovány především pro rodiny s dětmi, jsou vhodné i pro všechny ostatní individuální zájemce všech věkových kategorií. Podstatou těchto zhruba pětihodinových workshopů je bezprostřední výtvarná reakce na aktuální výstavy i stálé expozice. Účastníci workshopů mají možnost seznámit se s tradičními i netradičním technikami z oblasti kresby, malby, fotografie, prostorové tvorby, intermediální, akční i konceptuální tvorby atd.
Výhodou pro všechny zájemce je doba jejich konání, tzn. o víkendu. Čas příchodu a odchodu je ve vymezeném čase individuální. Výtvarný materiál je zajištěn ze strany GHMP. ***Východiskem interpretací tvorby L. Typlta i skupiny WWW bude mj. inspirace jejich ztvárněním a zachycením fascinace technikou, stroji a některých jejich „atributů", které směřují až k hudbě – energie, rytmus, rotace, tep, tikot atd. Nejrůznějšími kombinacemi, variacemi, zmnožováním a duplikováním budeme vytvářet koláže a fotomontáže z výstřižků fotografií a xerokopií z reklamních letáků obchodů s nářadím a s technickým materiálem – tzn. z nejrůznějších fotografií součástek, nářadí, strojů a především „typltovských" typických konví, kýblů, sudů, kár, van, jízdních kol apod... Budeme navrhovat jakési „neocivilistní" bytosti – roboty, které dokreslováním nebo využitím reprodukcí zde prezentovaných obrazů zasadíme do prostředí továren a strojů, plných nejrůznějších turbín, agregátů, ventilátorů, terminálů… Pro výtvarné reakce budou výrazným podnětem i autorovy křiklavé „fluorescentní" expresivní figurální malby – budeme v nich vyhledávat zajímavé detaily plné napětí a neklidu nebo se také budeme inspirovat nevyzpytatelnými gesty a výrazy v tvářích hlavních aktérů…*** ***V rámci výtvarných reakcí na výstavu J. Špaňhela se budeme inspirovat několika rovinami jeho mnohovrstevnaté tvorby. Pomocí zlatých sprejů i tekutých barev a fixů v kombinaci případně s dalšími barvami se budeme snažit na rozměrné černé papíry vytvářet širokými štětci noční industriální krajiny, periferie měst atd. na základě inspirace zde přítomnými špaňhelovými obrazy s magickými temnými interiéry kostelů a především s jeho pojetím novodobých chrámů dneška – benzínek, bank a továren, které díky autorově stylu vyzařují silné fluidum a které v sobě mají skrytou nevysvětlitelnou přitažlivost, působící jako magnet, podněcující dotknout se a vstoupit – v určitých momentech evokují cesty nebo brány do dalších dimenzí. Právě sprej má schopnost dodat výtvorům rysy rozostřenosti, zamlženosti, nejasnosti a tajemnosti… Budeme pracovat i s černobílými reprodukcemi fotografií nočních architektonických motivů. Inspirovat se budeme mj. i typickými „válečky" a také umělcovými osobitými recyklacemi námětů, motivů a detailů prací B. Reynka a transformacemi těchto křehkých miniaturních prvků do velkých měřítek jeho gestické expresivní malby.***