Víkendový kombinovaný program k výstavě Terezy Damcové, připravený výtvarnou pedagožkou Lucií Haškovcovou.

Tyto workshopy jsou určeny nejen rodinám s dětmi, ale i individuálním návštěvníkům všech věkových kategorií. Probíhají postupně v různých objektech GHMP a snaží se být přitom co nejvíce formálně i obsahově provázány s podstatou konkrétní výstavy či expozice.
Přestože jsou tyto akce koncipovány především pro rodiny s dětmi, jsou vhodné i pro všechny ostatní individuální zájemce všech věkových kategorií. Podstatou těchto zhruba pětihodinových workshopů je bezprostřední výtvarná reakce na aktuální výstavy i stálé expozice. Účastníci workshopů mají možnost seznámit se s tradičními i netradičním technikami z oblasti kresby, malby, fotografie, prostorové tvorby, intermediální, akční i konceptuální tvorby atd.
Výhodou pro všechny zájemce je doba jejich konání, tzn. o víkendu. Čas příchodu a odchodu je ve vymezeném čase individuální. Výtvarný materiál je zajištěn ze strany GHMP. Centrem pozornosti a našeho zájmu v rámci výtvarných reakcí na výstavu bude "Rajský strom" plný pohádkových postav, tajemných kouzel a magických zvuků. Děti si budou moci přímo "pod stromem" jakkoliv dotvořit jeho černobílé reprodukce a doplňovat do nich např. formou kresby nebo koláže vlastní vymyšlené bytosti s podobně originálními a nápaditými jmény, jaká vytvořila autorka - prostor pro fantazii bude neomezený... Nové figurky pak mohou být zapojeny do fiktivního příběhu nebo do "diskuse" s jejími hrdiny - např. prostřednictvím komiksu. Budou zde k dispozici i zvětšené detaily různých zákoutí stromu i jeho obyvatel, které bude možné "vytrhnout" z původního kontextu a např. nejrůznějším dokreslováním je zapojovat do nelogických souvislostí nebo je vzájemně "surrealisticky" propojovat a kombinovat.