Galerie hl. města Prahy Vás zve na neformální posezení s umělci, kteří vystavují v expozici Po sametu. Pořad se koná vždy jednou měsíčně ve středu v kavárně Domu U Kamenného zvonu od 18 hodin. Přijďte se zapojit do debaty o současném umění! Tentokrát se představí držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého Jiří Skála., konceptuální umělec balancující na hraně mezi výtvarným uměním a literaturou.

Jiří Skála (* 1976) Ve svých performativních projektech a následných instalacích zkoumá s téměř vědeckou precizností principy lidského rozhodování a jednání. Zajímá ho vliv individuality na způsoby zacházení s informacemi, jejich vyjadřování a sdílení. V rámci svých výzkumů pak převádí vybrané objekty svého zájmu (osoby, typ písma či rukopisu) do jiných materiálových, jazyko- vých či znakových modů.