Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Bedřich Dlouhý: Moje gusto – tematická prohlídka pro školy

Bedřich Dlouhý, Krajkář, 1986, olej, plátno, 153 × 130 cm, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha, foto Oto Palán
od: 1. 11. 2019
do: 16. 2. 2020
Městská knihovna, 2. patro

termín
1. 11. 2019 - 16. 2. 2020

Městská knihovna, 2. patro

kontakt a rezervace 
edukační aktivity GHMP
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz >
telefon: 725 811 936
e-mail: edukace@ghmp.cz >
telefon: 606 612 987 

 

 

místo

Městská knihovna, 2. patro
zastávka MHD Staroměstská

cíl a smysl prohlídky

Výtvarné reakce budou inspirované průřezem celé tvorby autora, a především jeho konkrétními prezentovanými díly. Jedním z nejsilnějších tematických okruhů a zároveň zdrojem podnětů se nám stanou jeho parafráze známých obrazů, kde uplatnil humor, vtip, ironii a nadsázku. Pokusíme se takto podobně reinterpretovat také vybrané obrazy starých mistrů, doplnit je atributy ze současné doby, posunout je tak do nových významových kontextů a případně hledat paralely k aktuální společenské situaci. Východiskem k následné tvorbě v rámci výtvarných dílen budou i jeho koláže a monumentální asambláže. Na pevné desky budeme vrstvit nejen výstřižky z novin, časopisů, plakátů i fotografií a kombinovat je s kresbou a malbou, ale budeme zapojovat po vzoru autora i 3D objekty, nalezené předměty, přírodniny a již nepotřebné, použité věci. Vytvoříme i kolektivní několikametrovou společnou asambláž, kterou budeme postupně během workshopů zaplňovat, takže vznikne kolektivní rozměrné proměnlivé dílo „in progress“.


související stránky