Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Antonín Kratochvíl: Fotoeseje

Antonín Kratochvíl: Fotoeseje

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2020
Počet stran: 328
Rozměr: 300 x 290
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-164-3

Editor: Pavlína Vogelová 
Texty: Magdalena Juříková, Michael Persson, Pavlína Vogelová 
Překlady do angličtiny: Vladimíra Šefranka Žáková
Překlady do češtiny: Kateřina Danielová, Martina Dvořáková
Fotografie: Antonín Kratochvíl, Gerald Y. Plattner
Předtisková úprava fotografií: Jakub David 
Redakce textů: Kateřina Danielová
Grafická úprava: Filip Skalák

 

Publikace k retrospektivní výstavě Antonín Kratochvíl. Fotoeseje v Galerii hlavního města Prahy představuje průřez vysoce expresivní, sugestivní fotografickou tvorbou jednoho z nejvýraznějších světových reportážních a portrétních fotografů přelomu dvacátého a jednadvacátého století. Výběr z fotografické tvorby Antonína Kratochvíla odráží jeho celoživotní témata vztahu člověka k přírodě, člověka konfliktního, zvráceného válkami i člověka v perspektivách represí i jeho vizí. Textová část knihy autorů Pavlíny Vogelové a Michaela Perssona je strukturována do dvou částí. Pavlína Vogelová zasazuje fotografickou tvorbu Antonína Kratochvíla do kontextu palčivých celospolečenských témat současnosti, stejně tak akcentuje hodnotu fotografického záznamu v paralele s prioritou morálního a uměleckého kreditu fotografa. Michael Persson, spolupracující s Antonínem Kratochvílem na předcházejících monografiích Broken Dream: 20 Years of War in Eastern Europe (1997), Vanishing (2005) nebo Persona (2006), ve své eseji Příteli od přítele přináší až beletristický vhled na osobní kredit jedinečnosti, skromnosti, empatie a výjimečnosti osobnosti Antonína Kratochvíla, když dává nahlédnout do slastí i strastí fotografické řehole světové úrovně.